Følg mig  

Individuelle forløb med kostvejleder

Oplev trygheden ved individuelle samtaler, hvor jeg er der kun for dig – Pris 500 kr. pr. samtale (ca. 1 times varighed).

Forløbet er bygget på 4 hovedsamtaler:

  • Ernærings vurdering
  • Ernærings bestemmelse
  • Ernærings handleplan
  • Ernærings justering/evaluering

Læs mere om de 4 hovedsamtaler her

Tilkøb af yderligere vejledning mellem ernærings handleplanen og ernærings justeringen/evalueringen, samt efter behov: 300 kr. pr. samtale. Kan foregå via personlige samtaler, mail, Facebook eller Skype.

Efter endt kostvejledningsforløb hos Dietplan.live, anbefales det at få opfølgninger efter behov. Opfølgninger er vigtige i forbindelse med livsstilsændringer, da utallige undersøgelser peger på, at dette er med til at bevare motivationen, og forebygge tilbagefald hos den enkle person.

Vejning er inkluderet i prisen ved starten, og slutningen af kostvejledningsforløbet. Ønskes der yderligere vejning undervejs, kan dette tilkøbes for 100 kr. pr. vejning.

Individuelle forløb tilbydes også som online forløb. Se mere her.